ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

Fecha:

Categoria: COVID-19, Notícies

Portada » Notícies » ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA

ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA PER PART DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 6 ANYS

No se li exigeix a:

Persones amb dificultats respiratòries que es puguen agravar per l’ús mascareta.
Persones a les que resultes inviable el seu ús (per motius de salut degudament justificats, per discapacitat o dependència
En el desenvolupament d’activitats on resulte incompatible l’ús de la mascareta.
Per causa de força major o situació de necessitat.

És obligatori el seu ús en la via pública, en espais a l’aire liure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys de 2 m. A Sella especialment recomanable als comerços

Efectes i vigència: A partir del 21 de maig al llarg de tota la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues.

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/…/di…/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Te puede interesar: