Equip de Govern

Portada » L’Ajuntament » Equip de Govern

AES – Agrupació Electors Sella

  • Dª. Maria del Milagro Llinares Fenollar 
  • D. Pablo Giménez Font  
  • D. Vanessa Jaime Santamaria 
  • D. Sergio Garcia Climent 
  • D. David Mas Català

PP- Partido Popular

  • D. Vicente Algado 

PSOE- Partido Socialista Obrero Español

  • Ramón Alemany