Urbanisme i cadastre

Portada » L’Ajuntament » Urbanisme i cadastre

Per a concertar una cita amb l’arquitecta municipal, cal cridar previament al 965 879 001 (Ajuntament). L’arquitecta reb als ciutadans interessats els dimecres pel matí.

Per a sol·licitar tramitacions urbanistiques, pot descarregar les distintes instàncies en la sede electrónica.

Les Normes Subsidiaries poden consultar-se en aquest enllaç

Direcció: Plaça Mayor nº 16 (edifici de l’Ajuntament)

Horari: De 8:20 a 14:00h.

Clic ací per a veure els serveis que ofereix el P.I.C.

Taxes:

  • «Certificado literal»: 4,25 euros
  • «Certificado descriptivo y gráfico»: 16,80 euros

Concertar cita prèvia amb la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant és necessari llegir prèviament aquesta informació:  Catastro. Cita Previa 

En 2016, la Diputació Provincial d’Alacant es va fer responsable de la redacció del nostre Pla General d’Ordenació Urbana. El 16 de novembre de 2020 vam rebre l’esborrany del Pla General ESTRUCTURAL (és a dir, el que defineix les grans manxes de sòl urbanitzable i sol no urbanitzable, ara anomenades Zones Rurals o ZR)
Tenint en compte l’article 49bis de la LOTUP, s’obri un període de consulta pública prèvia, de 20 dies de durada a partir de l’11 de gener de 2020. És important tindre en compte les següents consideracions:

  • La classificació general del sol segueix l’esperit de les Normes Subsidiàries de 1994, però actualitza la normativa que, per damunt de la política municipal, esdevé norma general (zones protegides per figures ambientals europees, Pla d’Acció Forestal de la Comunitat Valenciana- PATFOR, número de m2 necessaris per a construir en ZR, etc.).
  • Els detalls relatius a criteris constructius (altura dels habitatges, tipologia constructiva, etc) pertanyen al Pla General pormenoritzat, que és la fase següent, una vegada s’aprove el P.G. estructural. Ara només s’atén al model territorial (sòl urbanitzable i no urbanitzable).
  • Apartats com la proposta de protecció de llocs d’interés paisatgística i protecció del patrimoni cultural (Catàleg de Béns de Rellevància Local) seran ampliats i millorats.
  • El que podreu consultar ara es tracta d’un esborrany que ha d’enviar-se a la Conselleria. Si s’accepta la tramitació, més avant s’obrirà una fase de participació pública i, finalment, d’al·legacions. Ara per ara es tracta només d’una consulta per a rebre suggerències de millora.

Las sugerencias pueden enviarse a sella@sella.es, con el concepto «Consulta Plan General»

Gràcies per la vostra participació