Reapertura Aula de Lectura

Fecha:

Categoria: COVID-19, Cultura, Notícies

Portada » Notícies » Reapertura Aula de Lectura

1 de juny, apertura els dilluns de 17:00 a 19:00.

Aula de lectura municipal “Biblioteca José Ibáñez Cerdà”

PROTOCOL D’ÚS DAVANT EL COVID-19

 • El aforo del local es redueix a tres persones com a màxim, llevat del bibliotecari. La resta de persones hauran d’esperar en el carrer a ser avisades per poder accedir al interior.
 • És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 m entre els usuaris i amb el bibliotecari
 • És obligatori l’ús de mascareta per a accedir a l’interior de la biblioteca
 • És obligatori llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’interior i manipular qualsevol llibre
 • Els llibres tornats hauran d’estar 14 dies en dipòsit per a garantir la seua desinfecció
 • No està permès, de moment, el préstec d’ordinadors portàtils
 • Les cadires i taules es reservaran per a l’ús d’una sola persona per dia, evitant que qualsevol persona ho puga tornar a utilitzar. Es desinfectaran després del seu ús.

Amb aquestes mesures, la neteja intensa del local i la ventilació del mateix, l’ajuntament vol garantir que la biblioteca siga un espai segur. Ajuda’ns a aconseguir-ho.

 PROTOCOLO DE USO ANTE EL COVID-19

 • El aforo del local se reduce a tres personas como máximo, sin contar al bibliotecario. El resto de personas tendrán que esperar en la calle a ser avisadas para poder acceder al interior.
  • Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 m entre los usuarios y con el bibliotecario
  • Es obligatorio el uso de mascarilla para acceder al interior de la biblioteca
  • Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcoholico antes de acceder al interior y manipular cualquier libro
 • Los libros vueltos tendrán que estar 14 días en depósito para garantizar su desinfección
  • No está permitido, de momento, el préstamo de ordenadores portátiles
  • Las sillas y mesas se reservarán para el uso de una sola persona por día, evitando que cualquier persona lo pueda volver a utilizar. Se desinfectarán después de su uso.

Con estas medidas, la limpieza intensa del local y la ventilación del mismo, el ayuntamiento quiere garantizar que la biblioteca sea un espacio seguro. Ayúdanos a conseguirlo.

Te puede interesar: