BANDOS I EDICTES

BANDOSBANDO- Prohibit Aparcar en c/ Secanet per obres– Desde el dia 20/03/2014 fins a final d’ obres

*  BANDO- Reparació fugues aigua i apertura c/ Secanet – 20/03/2014

EDICTES

* EDICTE- Pla Local de Cremes de Sella

Edicto Plan Local de Quemas de Sella

* EDICTE- Composició i convocatòria taula contractació concessió administrativa ús privatiu part del local en planta baixa edifici conegut com a antic Ajuntament-Peixateria
Anunci composició i convocatòria taula contractació

* EDICTE- Informació Pública de l’ estudi d’ integració paisajística i pla de participació pública de la caseta d’ apers, situada en Sella, polígon 2 de rústica, parcela 422. Estudi d’ Integració Paisajística Pla de participació pública Edicte

EDICTE- Convocatoria Ple Ordinari- 27/03/2014  

* EDICTE- Aprovació inicial ordenança reguladora  us administració electrònica

EDICTE-  Convocatoria Ple Extraordinari-  29/04/2014

* EDICTE- Contractació explotació Servei Bar- Piscina i Zona esportiva Municipal

* EDICTE- Aprovació inicial Pla Local de Cremes– 16/06/2014

* EDICTE- Aprovació definitiva Ordenança Municipal Reguladora us Administració Electrònica– 19/06/2014

* EDICTE- Aprovació definitiva expedient modificació crèdits 2/14– 19/06/2014

* EDICTE- Elecció Jutje de Pau Vacant Jutjat Pau de Sella– 08/07/2014

* EDICTE- Informació Pública Estudi Integració Paisatgístic expedient de legalització obres SNU Pda. Solana nº 7– 22/07/2014

* EDICTE- Informació Pública  Integració Paisatgística llicència d’ obra SNU, Pda. Racó nº 4–  22/07/2014

* EDICTE- Aprovació inicial pressupost 2015– 17/02/2015