Equip de Govern

Agrupació Electors Sella

  • Dª. Maria del Milagro Llinares Fenollar 
  • D. Pablo Giménez Font  
  • D. Vanessa Jaime Santamaria 
  • D. Sergio Garcia Climent 
  • D. Antonio Pérez Ortiz

Partit Popular

  • D. Natalia Hernández Ferrer
  • D. Juan Francisco Català Ferrer

Enllaços